Månadens to do

Hej vänner! Som i alla projekt behövs en tidplan. Det är mycket som ska göras och för att det inte ska upplevas för övermäktigt behöver man dela upp det i mindre ”projekt” eller delmål. Jag skrev ner allt jag kunde komma på i en lista. Skrev sedan ner vilken månad vi skulle göra vad och […]